Zalety kamer termowizyjnych


W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszą się kamery termowizyjne Poznań oferuje w tym zakresie spore możliwości. Tego typu sprzęt znajduje się przede wszystkim na wyposażeniu służb ratowniczych i mundurowych, ale nie tylko. Warto podkreślić, że termowizja wykorzystuje promieniowanie, które znajduje się poniżej zakresu widzialnego o długości fali od 0,8 do 15 mikrometrów. Kamery termowizyjne odbierają promienie emitowane przez obiekty, które zlokalizowane są w polu widzenia kamery. Należy pamiętać, że promieniowanie cieplne emitują wszystkie obiekty, których temperatura wynosi powyżej zera bezwzględnego. Kamera jest w stanie precyzyjniej zarejestrować obiekty, które posiadają wyższą temperaturę. Dzięki wykrywaniu różnic temperaturowych między obiektem a jego otoczeniem, kamery termowizyjne rejestrują obrazy w spektrum widzialnym. Ważną zaletą kamer termowizyjnych jest brak konieczności stosowania zewnętrznego źródła oświetlenia. Trzeba dodać, że kamery termowizyjne są odporne na zmieniającą się przejrzystość powietrza i niekorzystne warunki atmosferyczne. Brak możliwości oślepienia kamery termowizyjnej intensywnym światłem jest kolejną zaletą. Z dobrodziejstw termowizji od wielu lat już korzystają służby mundurowe, czyli wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna oraz służba celna. W wojsku kamery termowizyjne również znalazły zastosowanie. Są przede wszystkim wykorzystywane w systemach naprowadzania i śledzenia i w systemach wykrywania celów. Kamery pomagają wykryć nagrzane silniki pojazdów lądowych, śmigłowców oraz samolotów. Świetnie sprawdzą się do obserwacji otoczenia podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Kamery termowizyjne mogą się też przydać do wykrywania osób, które chcą nielegalnie przekroczyć granicę. W ten sposób można też podczas obławy monitorować zorganizowane grupy przestępcze. Termowizja jest też wykorzystywana przez straż pożarną w trakcie pożaru. Po dokładnym przeczytaniu tego artykułu powinieneś wiedzieć, jak działają kamery termowizyjne.

We współpracy z: term-os.pl