3 międzynarodowe trendy w transporcie

Branża transportowa stoi przed wyzwaniem wciąż rosnących wymagań. Zauważalne są 3 znaczące trendy, które będą kształtować spedycję w kolejnych okresach czasu. 1. Zwiększony popyt na handel elektroniczny wywiera większą presję na przepustowość frachtu lotniczego. Konsumenci domagają się krótszej i mniej kosztownej dostępności produktów, a także szybszego wprowadzania nowych produktów i aktualizacji projektów – importerzy starają […]

Read More